LUYỆN TIẾNG ANH: CHƠI MÔ PHỎNG PHỎNG VẤN VIỆC LÀM

Nguồn: The Hong Kong Polytechnic University

Bạn muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh về chủ đề Jobs & Career và nhiều chủ đề quan trọng khác cho cuộc sống hằng ngày? Hãy đăng ký các tiết học giao tiếp độc đáo của với giáo viên người Canada, Hoa Kỳ và Anh Quốc trên:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *